Cookies på forenadeliv.se

Information om cookies enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation

Den 25 juli 2003 trädde lagen om elektronisk kommunikation i kraft. Den innebär att alla som besöker en webbplats som innehåller cookies ska få information om

  • att webbplatsen innehåller cookies
  • hur webbplatsen använder cookies
  • hur man gör för att undvika cookies  


Förenade Livs webbplats använder cookies
Det finns två typer av cookies - permanenta och temporära (sessionscookies). Permanenta cookies lagras som en fil på din dator under en viss tid. Temporära cookies lagras tillfälligt i din dators minne och tas bort efter avslutat besök.

När du är inloggad gör cookies att din navigering blir enklare och snabbare eftersom viss information då kan sparas lokalt och du behöver inte vänta på att information hämtas från oss vid samtliga sidväxlingar. 

Förenade Livs webbplats använder också cookies för att sammanställa besöksstatistik. Informationen används statistiskt för att analysera hur webbplatsen används och hur många som besöker olika sidor.  

Vill du undvika cookies kan du göra det genom att ställa in din webbläsares säkerhetsinställningar så att den automatiskt nekar cookies eller informerar om en webbsida innehåller cookies. Observera att om du väljer att inte tillåta cookies kan du inte använda Förenade Livs webbplats fullt ut.