Behandling av personuppgifter

Huvudansvarig för behandling av personuppgifterna är Förenade Liv Gruppförsäkring AB.

Uppgifterna används för förvaltning av avtalet och för ändamål som är nödvändiga för försäkringsverksamheten – såsom premieberäkning, skadereglering och statistik. 

Uppgifterna behandlas med sekretess, i enlighet med Förenade Livs etiska regler och kommer endast att göras tillgängliga för personer som behöver ha tillgång till uppgifterna för att kunna utföra sitt arbete inom Förenade Liv. Dessa personer kommer endast att få tillgång till uppgifterna i den utsträckning som är nödvändiga. 

Adressuppgifter och uppgifter om försäkringsavtalet hanteras i ett försäkringsregister för rationell administration, information och viss marknadsföring. Den som inte vill ta emot adresserade erbjudanden kan kontakta Förenade Livs kundtjänst och begära så kallad reklamspärr.

Vid felaktigheter i registrerade uppgifter kontakta kundtjänst. Vid beställning av utdrag ur Förenade Livs register skriv till: Registerutdrag, Förenade Liv,  106 60 Stockholm.