Om oss på Förenade Liv

Finansiell information

Förenade Liv Gruppförsäkring AB är marknadsledande på personförsäkring till tjänstemän och akademiker. Företaget har cirka 900 000 kunder. Förenade Liv ägs till 100 procent av Folksam Sak (Folksam ömsesidig sakförsäkring). Allt överskott går tillbaka till de försäkrade i form av förbättrade villkor eller sänkt premie.

2016 har återigen varit ett starkt verksamhetsår för Förenade Liv och premieinkomsten f. e. r har ökat med drygt 6 procent, bland annat beroende på att bolagets sjukvård, olycksfall samt gruppliv vuxit kraftigt. Årets kapitalavkastning är klart högre än 2015 till följd av stark avkastning påaktieportföljen samt obligationer. Detta påverkar resultatet i hög grad jämfört med tidigare år.

Årsredovisning 2016

Solvens- och verksamhetsrapport 2016

Årsredovisning 2015

Årsredovisning 2014

Kundtjänst och rådgivning

08 - 700 40 80

Måndag till fredag 08.00–16.30

Mejla oss