Ersättningspolicy för anställda på Förenade Liv

Enligt Finansinspektionens allmänna råd och föreskrifter bör företag som står under Finansinspektionens tillsyn ha en ersättningspolicy som omfattar alla anställda.

Förenade Livs ersättningspolicy och ersättningsredogörelse kan du läsa här.