Om oss på Förenade Liv

En historia av samarbete

Mycket har hänt sedan Förenade Liv bildades 1949, men vår verksamhet har alltid handlat om samma sak: att erbjuda gruppförsäkringar till anställda och medlemmar genom deras arbetsgivare och förbund.

1 januari 1949 bildades Förenade Liv Ömsesidigt Gruppförsäkringsbolag av elva andra bolag – däribland Skandia, TryggHansa och Wasa. Syftet var att administrera gruppförsäkringar.

1992 kom den nya konkurrenslagstiftningen som ledde till att Förenade Liv tvingades att upphöra med samförsäkringen.

1998 bildades FörenadeTrygg, ett samarbete mellan Förenade Liv och Trygg-Hansa, som varade ett år.

1999 bildades Förenade Liv Gruppförsäkring AB, då ett helägt dotterbolag i Förenade Liv-koncernen, som erbjöd och administrerade frivilliga gruppförsäkringar.

2001 köpte Folksam Förenade Liv Gruppförsäkring AB genom sitt dotterbolag SparLiv, som senare bytte namn till Förenade Liv Livförsäkring.

Sedan 2012 ägs vi av Folksam Sak.

I dag är Förenade Liv marknadsledande på gruppförsäkringar och försäkrar över 850 000 människor i cirka 1 200 företag och förbund. I dag arbetar vi aktivt för att få människor att känna sig trygga dygnet runt, bland annat genom att engagera oss i anti-våld och stötta organisationer som till exempel Tryggare Sverige.

Kundtjänst och rådgivning

08 - 700 40 80

Måndag till fredag 08.00–16.30

Mejla oss