Här hittar du svar på dina frågor!

Vilka är fördelarna med gruppförsäkring?

En gruppförsäkring ger dina kunder ett bra och tryggt skydd, oftast till en lägre premie än individuella försäkringar, och kompletterar dessutom den försäkring de får via lag och avtal. Gruppförsäkringen är ofta billigare än individuella försäkringar eftersom att fler är med och delar på risken. Dessutom kan all administration samordnas. Både smidigt och billigt!

Vem kan teckna försäkringarna?

Avtalet visar vilken den försäkringsberättigade gruppen är och vilken anslutningsform och vilka hälsoregler som gäller. För att en anställd ska få teckna en gruppförsäkring krävs det ofta att den anställda är fullt arbetsför. Det innebär att man kan utföra sitt vanliga arbete utan begränsningar. Vissa försäkringar kräver dessutom en hälsodeklaration. Några av försäkringarna kan även tecknas av medförsäkrad; en make/maka, registrerade partner eller sambo.

Hur kan försäkringarna tecknas?

Genom Förenade Liv kan dina kunder teckna sin försäkring på fyra olika sätt:

Kan man ändra vem som får pengarna?

Ja, det går att justera genom att skriva i ett förmånstagarförordnande. Det görs skriftligt via en blankett som finns att ladda ned här. Längst ner på sidan hittar du blanketter om förmånstagarförordnande.

Vad händer när den försäkrade lämnar den försäkringsberättigade gruppen?

När den anställde lämnar gruppen, till exempel för att den slutar på arbetsplatsen, upphör även dennes gruppförsäkring – men först efter tre månader. Syftet med efterskyddet är att den försäkrade ska hinna teckna en eventuell fortsättningsförsäkring i Förenade Liv eller en gruppförsäkring någon annanstans. Den som lämnar arbetsplatsen på grund av pension har oftast möjlighet att teckna en seniorförsäkring hos oss.

Vad krävs för att teckna ett gruppavtal?

För att kunna teckna ett gruppavtal hos oss behövs minst tio försäkrade. Vi tar fram en lösning utifrån er kunds behov och när alla är överens om ett avtal erbjuds gruppen att teckna de försäkringar som ingår i avtalet. Ett gruppavtal måste ha en avtalspart och företrädas av en gruppföreträdare. De som kan teckna försäkring kallas för ”försäkringsberättigad grupp”. Det krävs att något sammanbinder gruppen, till exempel att de är anställda på samma bolag eller är kund hos förmedlarbolaget.

Vem sköter administrationen?

Vi levererar både självadministrerade och Förenade Liv-administrerade avtal. Vid självadministrerade avtal sköter vi riskbedömning, bär risken och skadehanteringen, all annan administration sköts av administratören. För att vara administratör måste du föra register, ta fram material och underrätta dina kunder. Detta bestäms i gruppavtalet. Som administratör kan du när som helst bli ombedd att visa att du sköter administrationen på ett korrekt sätt. Det är alltid försäkringsgivaren som ställer kraven eftersom att det är de som svarar inför Finansinspektionen.

När Förenade Liv sköter administrationen tar vi hand om det mesta. Som förmedlare sköter du helt enkelt kundrelationen och agerar som kundens förlängda arm mot försäkringsbolaget. Ibland kan också företaget välja att hantera delar av eller hela administrationen. Vi är flexibla, och jobbar för att hitta den lösning som funkar bäst för dig och dina kunder.

Vem kan vara gruppföreträdare?

Personen som företräder gruppen i kontakten med försäkringsgivaren kallas Gruppföreträdare. En förmedlare kan vara gruppföreträdare för kunden. Det behöver inte anmälas, eftersom en förmedlare med skötselfullmakt alltid har tillgång till samma system som en gruppföreträdare. Om kunden vill ha en egen gruppföreträdare samtidigt som de har en förmedlare ansöker man enkelt om det här.

När en ansökan om att få bli gruppföreträdare inkommer till Förenade Liv ska den först godkännas av försäkringsbolaget. I samband med detta går ett mejl iväg till avtalsansvarig som visar vad som har hänt. Förmedlare med en registrerad skötselfullmakt är upplagda som avtalsansvariga för de avtal som fullmakten täcker.

Vilka hälsoregler gäller?

För att kunna teckna våra gruppförsäkringar behöver ofta vissa hälsokrav uppfyllas. De kan du läsa mer om under våra hälsoregler. 

Vilka försäkringar finns?

Vi erbjuder skydd för olika händelser, och tittar alltid på vilka försäkringar som passar just din kund. Vilka försäkringar vi har kan du läsa mer om här.

Var hänvisar jag mina kunder som råkat ut för en skada eller olycka?

Dina kunder kan smidigt göra en skadeanmälan online, klicka här för att komma till rätt sida.  

Vad är Partnerwebben?

Partnerwebben är en onlinetjänst som är framtagen för att underlätta arbetet för dig som är förmedlare.

Partnerwebben är en lättanvänd tjänst där du enkelt hämtar ansökningar, förköpsinformation, planinformation, försäkringslistor och kan se försäkringsindividens engagemang. Du kan också få fakturaunderlag för arbetsgivarbetalda avtal som har månadsavisering.

Hur loggar jag in på Partnerwebben?

Alla som har en förmedlarkod har behörighet till systemet. Klicka här för att komma till Partnerwebbens inloggning.

Har du ingen förmedlarkod fyller du enkelt i ansökan, klicka här.

Partnerservice

08 - 700 42 55

Måndag till fredag 08.00–16.30

Mejla oss