När man blir sjuk

Blir man sjukskriven en längre tid och inte kan arbeta påverkas ofta den privata ekonomin. Sjukförsäkringen ser till att komplettera ersättningen från Försäkringskassan och kan ge upp till 90 procent av lönen. 


Försäkringsbeloppet är skattefritt och utbetalas månadsvis. Sjukförsäkringen kan tecknas före 55 års ålder och gäller om längst till 65 år eller tills den försäkrade går i avtalspension.

Försäkringen kan innehålla:

Mer information

Produktblad

Villkor