Trygghet för hela familjen

Om man blir sjuk under en längre tid eller plötsligt avlider förändras livet drastiskt för ens familj, inte minst ekonomiskt.

Genom en livförsäkring får de närstående en ekonomisk ersättning som hjälper dem att behålla sin levnadsstandard. På så vis kan de ha möjlighet att bo kvar i den gemensamma bostaden.

Försäkringen kan innehålla:

Mer information

Livförsäkring - Produktblad

Förtidskapital - Produktblad

Villkor