När en försäkring upphör

Fortsättningsförsäkringen är till för personer som inte längre kan behålla sin gruppförsäkring på grund av att han eller hon lämnar den organisation eller det företag där gruppavtalet finns.

För att få teckna försäkringen måste personen haft sin tidigare gruppförsäkring hos Förenade Liv i minst sex månader. Efter det att den försäkrade har lämnat gruppen har personen tre månader på sig att teckna fortsättningsförsäkringen.

Personer som fyller 25 år och har haft vår Barnförsäkring kan välja att fortsätta med en Olycksfallsförsäkring som kallas Fortsättningsförsäkring 25+.Försäkringen kan innehålla:

 Mer information

Produktblad

Villkor