Extra trygghet för familjen

Behovet av ett bra försäkringsskydd är extra stort under vissa perioder i livet, till exempel när barnen är små. Med vårt Familjeskydd kan man ge familjen ekonomisk trygghet om man skulle avlida i förtid.

Den skattefria ersättningen betalas ut som ett månadsbelopp i fem år om man skulle avlida före 65 års ålder.

Man kan teckna försäkringen fram tills man fyller 55 år. Man väljer själv ersättningsbelopp och kan medförsäkra sin make, maka, registrerade partner eller sambo. Vid ansökan krävs alltid godkänd hälsodeklaration. 

Mer information

Produktblad

Villkor