Extra trygghet när man blir sjuk

Vår Diagnosförsäkring ger extra trygghet i form av ett engångsbelopp om den försäkrade drabbas av en specifik diagnos som till exempel cancer, stroke, hjärtinfarkt eller hjärnhinneinflammation.

Ersättningen, som är skattefri, kan betalas ut redan 30 dagar efter fastställd diagnos. Ersättning ges för totalt tre olika diagnoser – under förutsättning att det är vid olika tillfällen. 

Mer information 

Produktblad

Villkor