Försäkringsinformation för dig som är Förmedlare

Behovet av försäkringar varierar beroende på var man befinner sig i livet. Hos Förenade Liv kan vi tillsammans med dig skräddarsy och anpassa försäkringar som passar just dina kunder och deras livssituation. 

Ladda ner vår produktbroschyr (PDF).

Försäkringar vi erbjuder

Livförsäkring

En ekonomisk trygghet till familjen om försäkringstagaren avlider.

Läs mer

Sjukförsäkring

Hjälper ekonomiskt om försäkringstagaren blir sjukskriven en längre tid.

Läs mer

Barn- och Gravidförsäkring

En försäkring som hjälper om försäkringstagarens barn råkar ut för en olycka eller blir sjuk. 

Läs mer

Sjukvårdsförsäkring

Ger snabb tillgång till både rådgivning och sjukvård.

Läs mer

Familjeskydd

En ekonomisk trygghet till familjen om försäringstagaren avlider. 

Läs mer

Diagnosförsäkring

Ett ekonomisk stöd om försäkringstagaren drabbas av en specifik diagnos, som till exempel cancer, stroke eller hjärtinfarkt.

Läs mer

Seniorförsäkring

Ett fortsatt skydd för försäkringstagare som går i pension och därmed lämnar gruppförsäkringen.

Läs mer

Fortsättningsförsäkring

Ett fortsatt skydd för försäkringstagare som lämnar sin arbetsgivare eller organisation och därmed lämnar gruppförsäkringen.

Läs mer

Hälsokrav

För att kunna teckna våra gruppförsäkringar behöver ofta vissa hälsokrav uppfyllas. Normalt sett innebär det att den försäkrade behöver vara fullt arbetsför en tid innan eller när försäkringen tecknas. Vissa försäkringar och högre ersättningsbelopp kräver en hälsodeklaration.

Fullt arbetsför

Fullt arbetsför är personer som kan utföra sitt vanliga arbete utan begränsningar. Man får därmed inte vara sjukskriven, få sjuklön, sjuk- eller rehabiliteringspenning, sjukersättning, aktivitetsersättning eller få ut mer än halv arbetsskadelivränta. Den som har någon av de ovanstående ersättningarna vilande anses inte heller vara fullt arbetsför. Fullt arbetsför är man inte heller om man har beviljats vårdbidrag.

Särskilda regler finns för den som har lönebidrag eller av hälsoskäl fått ett anpassat arbete. Mer information om detta hittar du i våra fullständiga villkor. 

Hälsodeklaration

Hälsodeklarationen använder vi för att bedöma om den som ansöker om försäkringen uppfyller de hälsokrav som gäller. Den har ingen koppling till de generella hälsokrav som beskrivs ovan, utan används när den försäkrade vill teckna vissa frivilliga försäkringar som kunden inte fått automatiskt och vill ha högre ersättningsbelopp. 

Mer information och kompletterande material

Ladda ner fullständiga villkor och hälsokravsinformation. 

Blankett för Hälsodeklaration

Länk till Hälsodeklaration på webben

Partnerservice

08-700 42 55

Måndag till fredag 08.00–16.30

Mejla oss