Kundernas åsikter väger tyngst

För att få ännu större insikt i vad företagskunderna tycker och tänker startade Förenade Liv en kundpanel. Eva Hägglund från Cramo är en av deltagarna.

Under hösten fick Eva Hägglund, HR-specialist på Cramo, frågan om om att bli en del av Förenade Livs kundpanel. Det var då ett nytt initiativ som spiade ur en idé om att ge kunderna större möjligheter att tycka till om företagets verksamhet. Hon bestämde sig för att tacka ja.

– Jag gjorde det dels för att jag tycker att det är roligt att påverka, men framför allt för att våra medarbetare - och företaget - ska få så bra produkter som möjligt. Vi på Cramo ser över försäkringarna med jämna mellanrun så att våra medarbetare har så bra skydd som möjligt, säger hon.

I dag är kundpanelen verklighet och tillsammans med två andra kundrepresentanter träffar hon och Förenade Liv några gånger varje år. Då får de möjlighet att tycka till om olika förslag och idéer, och kan samtidigt komma med egna.

Möjlighet att påverka

Hittills tycker Eva Hägglund att arbetet har varit givande och hon känner att kundpanelens åsukter blir tagna på allvar. Inte minst när det gäller Parnerwebben - en onlinetjänst där det är möjligt att komma åt bland annat ansökningar, vissa fakturaunderlag och information om försäkringar.

– Där har vi fått till saker som kan vara av vikt för oss ska administrera det hela, säger Eva Hägglund och berättar att de till exempel har diskuterat hemsidans funktionalitet utifrån vad de som kunder skulle ha nytta av.

Kunder sedan 1962

Cramo är en koncern som arbetar med uthyrning av maskiner, utrustning och flyttbara lokaler till byggindustrin och offentlig sektor. De har ungefär 850 anställda fördelade på tre olika bolag i Sverige och har varit kunder hos Förenade Liv sedan 1962. Cramo arbetar aktivit med att göra förändringar i försäkringarna utifrån hur förutsättningar och sjukdomsbilder ser ut på företaget. 

– Jag tycker att det är intressant att kunna influera och jag tror att det är bra för ett försäkringsbolag att få en indirekt dialog med slutkonsumenten. Vi kan ju fånga upp åsikter från våra medarbetare på ett helt annat sätt än vad de själva kan göra.