"Vad ska jag göra som gruppföreträdare?"

Som gruppföreträdare är du den viktiga länken mellan den försäkrade i ert företag och oss på Förenade Liv. Det betyder att du har hand om vissa delar i arbetet för att allt ska flyta på så bra som möjligt.

Det här gör en gruppföreträdare

 Anmäla nyanställd
När en anställd börjar på ert företag anmäler du det till oss. Då skickar vi ett erbjudande om försäkring till den nyanställde. Att vi får information om den nyanställde är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda försäkring. Därför är det viktigt, både för den nyanställde, ert företag och oss, att du infomerar vid nya anställningar.

 Avanmäla anställd
När en anställd slutar på ert företag meddelar du det till oss. Vi avslutar försäkringen eftersom att man inte har rätt att ha kvar sin försäkring när man slutar sin anställning. Istället ser vi till att personen får ett erbjudande om fortsättningsförsäkring.

• Anmäla tjänstledighet och föräldraledighet 
När en anställd går på tjänst- eller föräldraledighet är det viktigt att du meddelar det till oss. Då ser vi till att personen får ett inbetalningskort på premien som ska betalas.

• Anmäla när anställd är tillbaka efter tjänsledighet eller föräldraledighet 
När en anställd är tillbaka i tjänst meddelar du det till oss. Då ser vi till att premien återgår till att betalas på det sätt som gällde innan ledigheten.  

• Stämma av fakturan från oss
Om ditt företag får en faktura från oss behöver du stämma av fakturan med faktureringsunderlaget.

• Hjälpa till
Om en anställd har enklare frågor om försäkringarna i ert gruppavtal är det bra om du kan hjälpa till. Information och blanketter, bland annat skadeblanketter, hittar du även i Partnerwebben, du kan även hänvisa den anställde till vår kundtjänst på 08-700 40 80. Om du som är gruppföreträdare har några frågor är du alltid välkommen att ringa vår Partnerservice på 08-700 42 81.

Partnerwebben - vår nya onlinetjänst - hjälper dig
Vi har tagit fram en onlinetjänst som hjälper dig att utföra ditt arbetet både snabbt och enkelt. Klicka här och kom igång med Partnerwebben.

Kontakta oss

08-700 40 60

Måndag till fredag 08.00–16.30

Mejla oss