Snabb vård utan omvägar

Sjukvårdsförsäkringen ger snabb tillgång till rådgivning och sjukvård. Den hjälper också till att förebygga framtida hälsoproblem och kan minska sjukfrånvaron på företag med 20 procent.

Oavsett var i landet man bor kan man med bara ett telefonsamtal få snabb kontakt med rätt vårdgivare, läkare samt vårdinrättningar. På så vis kan rätt åtgärder sättas in i god tid.

Försäkringen kan ersätta:

Mer information

Villkor