När man slutar arbeta

Seniorförsäkringen är till för den som inte längre kan ha kvar sin gruppförsäkring eftersom han eller hon blir pensionär eller uppnår försäkringens slutålder. För att få teckna seniorförsäkringen krävs en redan gällande försäkring hos Förenade Liv.

I försäkringen ingår en Livförsäkring och en Olycksfallsförsäkring. Men den som enbart har haft olycksfallsförsäkringen genom Förenade Liv tidigare kan inte teckna livförsäkringen.

Försäkringen kan innehålla:

 Mer information

Produktblad

Villkor