När olyckan är framme

Många har en olycksfallsförsäkring genom jobbet som gäller under arbetstid, men en olycka kan inträffa precis när som helst – även utanför jobbet. Står man utan försäkring kan utgifterna bli stora.

Olycksfallsförsäkring ger ett snabbt ekonomiskt skydd när olyckan är framme, helt utan självrisk. Den erbjuder bland annat krishantering och ersättning för invaliditet, dödsfall, rehabilitering och läkarvård.

Försäkringstagaren kan själv välja ersättningsbelopp och kan även medförsäkra sin make, maka, registrerade partner eller sambo.

Försäkringen kan innehålla: 


Mer information 

Produktblad

Villkor